Контакты
63525 вул. Соїча, буд. 5. смт. Малинівка, Чугуївського району, Харківської області
E-Mail
Телефон057246 35-102
     

    Малинівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) загального розвитку, зареєстрований рішенням виконавчого комітету Малинівської селищної ради від  31.10.1995 року № 46/1.

 Засновник дошкільного закладу – Малинівська селищна рада.

Малинівська селищна рада здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво (ремонт) приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

Дошкільний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, Положенням про дошкільний навчальний заклад України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 305, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка.

 Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації  права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

 Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти; збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей; формування їх особистості; розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту. Зміст навчально-виховного процесу в дошкільному закладі визначається Базовим компонентом дошкільної освіти.

Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

-  реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України “Про дошкільну освіту”;

-  забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

-  дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

 

КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Заклад розрахований на 7 груп

Групи комплектуються за віковими ознаками:

         ясельна - з 2 до 3 років; дошкільні – від 3 до 6 років.

 

У дошкільному закладі функціонують 7 груп загального розвитку.

    • 1 група раннього віку з 2 до 3 років            
    • 2 групи молодшого віку – 4-й рік життя        
    • 2 групи середнього віку – 5-й рік життя        
    • 2 групи старшого віку– 6-й рік життя          

Кваліфікаційний рівень:

1-вища кваліфікаційна категорія 

2-спеціалісти І категорії 

7-спеціалістів 

Педагогічні звання: 

1- "вихователь-методист" 


 

Дошкільний заклад має групи з денним режимом перебування дітей.

Для зарахування дитини у дошкільний заклад необхідно пред’явити: заяву батьків або осіб які їх замінюють,медичну довідку про стан здоров’я дитини, медичну довідку про епідеміологічне оточення, свідоцтво про народження дитини.

За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період – 75 днів.

Відрахування дітей із дошкільного закладу може здійснюватись за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють;

- на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі загального розвитку;

- у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.

Адміністрація дошкільного навчального закладу зобов’язана письмово повідомити батьків, або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Забезпечення продуктами харчування здійснює приватне підприємство Бондаренко І.М. Умови постачання продуктів відповідають санітарно-гігієнічним правилам і нормам.

У дошкільному закладі встановлено триразове харчування.

Контроль за організацією та якістю харчування, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на сестру медичну старшу та завідувача дошкільним закладом.

 

МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється сестрою  медичною старшою і закріпленим персоналом Малинівської лікарні.

Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.